عضویت در خبرنامه کنگره محیط زیست

فراخوان مقاله

31 مرداد 1395

ستاد برگزاری کنگره جامع محیط زیست ایران با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایی جلسات متعدد با اساتید فرهیخته و با علم و آگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب در زمینه شیمی با تشکیل ستادی از نیروهای متخصص، پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور کنگره ای را در این عرصه برنامه ریزی گردیده است. محققین و پژوهشگران گرامی می توانند در محور های مشخص شده ذیل مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه های اینترنتی به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 


محورهای کنگره

علوم گیاهی

  • فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی، سیستماتیک مولکولی، بیوسیستماتیک(گرده شناسی، آناتومی گیاهی)، فیلوژنی، فلورستیک، فیزیولوژی گیاهی، دیرینه شناسی گیاهی، بیوشیمی گیاهی، فیتوشیمی، جامعه شناسی گیاهی، ارگانوژنز و مورفوژنز گیاهی، کشت بافت گیاهی، قارچ شناسی، جلبک شناسی، گلسنگ شناسی، تکامل، اتنوبوتانی (گیاه مردم شناسی)

 علوم جانوری

  • فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی جانوری، بافت و جنین شناسی، تکوین جانوری، آناتومی جانوری، فیلوژنی، بیوسیستماتیک جانوری، فیزیولوژی جانوری، تکامل، پرنده شناسی، خزنده شناسی، حشره شناسی، آبزیان، بافت شناسی، جنین شناسی، ایمونوهیستوشیمی، هیستوشیمی، فراساختار بافتی، مطالعات فون ایران، تنوع جانوری، زیست شناسی انگل ها، رفتارشناسی، جانور درمانی

 علوم سلولی و مولکولی

  • بیوتکنولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک، سلولی، مولکولی،نانوبیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، پروتئومیکس، ژنومیکس، مکانیسم های سلولی و مولکولی سرطان، ژنتیک مولکولی،ژنتیک گیاهی، ژنتیک انسانی، ژنتیک تکوینی، ژنتیک جمعیت میکروبیولوژی( ویروس شناسی، باکتری شناسی، قارچ شناسی، انگل و تک یاخته شناسی)

          زیست شناسی کاربردی

  • بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، محیط زیست و منابع طبیعی

علوم دریایی و اقیانوسی

  • بوم شناسی دریا، جانوران دریا، گیاهان دریا، آلودگی دریا، اقیانوس شناسی، فیزیک دریا، زیست فناوری(بیوتکنولوژی دریا)

 زیست شناسی وتوسعه پایدار

زمینه های مرتبط با علوم زیستی: بیوانفورماتیک، اکولوژی و محیط زیست، منابع طبیعی، دام و آبزیان، اخلاق زیستی و اشتغال در زیست شناسی


1632
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

تماس با دبیرخانه

02133699093-4

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات محیط زیست


Poster
اطلاع رسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

  کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر کنگره در پایگاه اینترنتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درج شده است.

WebgozarAmar
مرکز همایش