عضویت در خبرنامه کنگره محیط زیست

بازسازی و به سازی محیطی

11 شهریور 1395

به گزارش از واحد خبر همایش بین المللی محیط زیست ،شهرها مهمترین نشانه های تمدن هر ملت به شمار می آیند، نشانه هایی که قدمت و صلابت ایشان، نمادی از اصالت و استواری صاحبان و ساکنان اصلی آنهاست. شهرها و فضاهای شهری، نمادی از اندیشه ها، آداب و رسوم، روابط و تعاملات مردم در طول سالیان متمادی است. از اینروست که هرچه بر قدمت شهرها و زیستگاههای انسانی افزوده می شود، ارزشمندتر می گردد و مردم قدمت یک مکان و یا عرصه شهری را نمادی از هویت خویش می دانند. با اندک توجه به میراث فرهنگی بشر در سراسر جهان می توان دریافت که اقوام بزرگ و پرآوازه تاریخ، شهرها و آثاری بزرگ از خویش به یادگار گذاشته اند.

به منظور مداخله در بافتهای فرسوده شهری که در جهت اصلاح و بهبود شرایط مختلف در آن صورت میگیرد نیاز به برنامه ریزی های دقیق و جامعی می باشد . موفقیت در چنین پروژه هایی به ابعاد مختلفی مانند آموزش همگانی شهروندان و درگیر ساختن آنها در اجرای پروژه ها ، اجرای درست و مهندسی صحیح پروژه با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ساکنان بستگی دارد .

 نواحی کهن شهری که در زمان شکل گیری، فضایی پاسخگو به سلسله مراتب نیازهای ساکنان خود بوده اند، در پی تحولات فن شناختی و تغییر در نیازهای زیستی، اجتماعی و اقتصادی اکنون فاقد عملکرد قوی اند. این نواحی زمانی محل و کانون ثروت و قدرت شهرها بودند، ولی در شرایط کنونی (در اکثر شهرها) از حیث برخورداری از زیرساختها و خدمات شهری ضعیف و از حیث کالبدی نابسامان هستند. نوسازی و بهسازی یک بار برای همیشه رخ نمی دهد بلکه امری است مداوم که در نهایت می بایست به سیستمی خودجوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرآیندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دستیابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه ای نیاز است. همچنین باید به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و مسائل و مشکلات بافت قدیمی شهرها توجه نمود.

 

اهمیت و ضرورت بهسازی و نوسازی شهر

 

 نوسازی و بهسازی شهری پیشینه بسیار طولانی دارد. با آغاز ساخت نخستین شهرها به دست بشر، بهسازی و نوسازی شهری هم آغاز شد. به نظر بعضی از محققان ، نوسازی و بهسازی شهری مربوط به سالهای پس از انقلاب صنعتی بویژه قرن نوزدهم به بعد است.

 عناصر و فضاهای بافت شهری عمری محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی می شوند. به عبارتی دیگر هیچ فضایی و بنایی بدون بهسازی و نوسازی و مرمت نمی تواند داوم و بقای طولانی داشته باشد (پوراحمد و شماعی، 1385، 25)

 

الف) ضرورت اجتماعی بهسازی و نوسازی شهر

 

 بافت های قدیمی به دلیل قدمت و فرسودگی و تخریب ناشی از آن و کمبود و حتی نبود تأسیسات و تجهیزات شهری، دچار نارسایی هایی در پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شده اند. به همین دلیل جمعیت بومی ساکن این بافت ها به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند و مهاجران روستایی و اقشار کم درآمد جایگزین آنها می شوند. تنها انگیزه ساکنین جدید برای زندگی داشتن یک سرپناه است. آنها در این بخش از شهر با توجه به نازل بودن قیمت مسکن اسکان می یابند. به تبع آن بی ثباتی اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در این محله ها پدید می آید و افزایش پیدا می کند. در نتیجه روند فرسودگی و تخریب بافت شهری شدت می گیرد.

 زندگی در چنین مکانهایی با افسردگی، اغتشاش، هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعی همراه است و در یک کلام زندگی سالم شهری جریان ندارد. براین اساس یکی از ضرورت های مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر بهسازی و نوسازی این بافتهای شهری است.

از طرف دیگر به لحاظ بعد فرهنگی و اجتماعی باید توجه داشت که حفظ یک فرهنگ یکپارچه و مسنجم یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در فرآیند نوسازی شهری است. فرهنگ را می توان تحت عنوان شیوه زندگی مردم، احساس جمعی، تاریخ، سنتها و ارزشهای مشترک تعریف کرد (Nozick, 1992). بنابراین فرهنگ شهری با محیط شهری مصنوع و ساختار اجتماعی آن ارتباط مستقیم دارد و با تغییرات این دو فرهنگ شهری نیز دچار تغییر می شود. تغییرات ایجاد شده از طریق نوسازی شهری در محیط اجتماعی، طبیعی و مصنوع یک شهر می تواند آثاری جدی بر فرهنگ شهری برجای گذارد. بنابراین حصول اطمینان از اینکه در فرآیند نوسازی شهری فرهنگ ملی از بین نمی رود، امری ضروری است.

ب) ضرورت اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر

 از آنجا که بافت های قدیم بیشتر در بخش مرکزی شهرها واقع شده و عمدتاً بازار را در خود جای داده اند، مجموعه شهری امتیاز و موقعیت مکانی بسیار خوبی دارند، بر این اساس امتیازهای اقتصادی بسیاری به شرح زیر دارند :

1) سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر و خدمات رسانی تسهیلات شهری ازمرکز شهر

 

2)  وجود زمینه های رشد و توسعه صنعت توریسم از طریق صنایع دستی وکوچک بومی هر ناحیه جغرافیایی

 

3) وجود توان بالقوه مناسب برای توسعه مناطق مسکونی

 

4) دارا بودن امکانات و تأسیسات زیربنایی هر چند اندک در مقایسه با زمین

 

ویژگی های بافت فرسوده

 بافتهای فرسوده دارای شرایط و ویژگی های مشترکی هستند که با توجه به نوع بافت، زمان تشکیل و .... در مکانهای مختلف، صورتهای متفاوتی می یابند. لیکن شناسه هایی وجود دارد که به صورت کلی در جهت شناسایی بافتهای فرسوده به کار می روند که در زیر به آنها اشاره می گردد.

الف) بعد کالبدی

از منظر ریخت شناسی اغلب این بافت ها، حالتی اندام واره داشته و اکثر اجزای آن بویژه قطعات واقع در حوزه های مسکونی ریزدانه هستند. در اکثر بافت های فرسوده به خصوص بافت های حاشیه ای، نظام ساخت و ساز با مصالح کم دوام صورت می گیرد.

  به طور دقیق سه ویژگی بافت های فرسوده عبارتند از : 1) حداقل 50% از معابر آن دارای عرض کمتر از 6 متر است. 2) حداقل 50% از خانه ها مساحتی کمتر از 200 متر دارند. 3) حداقل 50% خانه ها مقاومتی در برابر زلزله ندارند.

ب) بعد محیطی- زیست محیطی      

بافت های فرسوده معمولاً از کیفیت محیطی و زیست محیطی نازل و فضایی غیربهداشتی برخوردارند و گاهی آلودگی های ناشی از فقدان سیستم فاضلاب، آبهای سطحی و جمع آوری زباله در آنها دیده می شود.

ج) بعد اجتماعی

غالباً در بافت های فرسوده شمار ساکنان غیربومی و مهاجر از ساکنان اصیل بیشتر است. سکونت غیرمجاز، نسبت بالای استیجار، ترکیب غیرمتعارف، شیوع اعتیاد و انواع ناهنجاری های رفتاری و بزهکاری و ناامنی، بویژه برای کودکان و بانوان، از ویژگی های اجتماعی بافت های فرسوده می باشد.

د) بعد اقتصادی

 ارزش زمین و مسکن در بافت های فرسوده، عمدتاً در نسبت با سایر نقاط شهر پایین است و منابع در آمدی بیشتر ساکنان نامعلوم است. بسیاری از ساکنان این بافت ها در مشاغل غیررسمی و گاه غیرمجاز فعالیت کرده و اکثر آنها در دهک های درآمدی پایین طبقه بندی می گردند. اجاره مسکن این بافت ها بسیار پایین است. همچنین بیکاری از مهمترین مشکلات این بافت ها است.

 

بافتهای فرسوده به دلیل معضلاتی همچون پایین بودن کیفیت زندگی، کاهش امنیت، مشکلات ترافیکی، فضاهای بی دفاع، ترس، بالابودن جرم وبزه نیازمند استراتژی های بنیادین جهت تغییرات اساسی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی هستند. تغییراتی که اغلب در بلند مدت و با صرف هزینه های گزاف جهت رفع مشکلات فوق از سوی نهادهای عمومی با تأکید بر «سه e» شامل آموزش (Education)، اجرا (Enforcement)و مهندسی (Engineering)و در نظرگرفتن نیازهای خاص ساکنان به منظور تعیین اهداف و ارزیابی تغییرات صورت می گیرد

روشهای مداخله در بافت های شهری

 

مرمت شهری را می توان به سه طریق عمده به انجام رساند که هر یک از آنها در برگیرنده اقداماتی می باشد :

 

الف) بهسازی

بهسازی شامل سلسله اقداماتی است که به منظور بهبود کالبد، که در نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می پذیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حادث شده باشد.

 

 بهسازی می تواند شامل : 1) بازیافت 2) مراقبت، جلوگیری و ضمانت3) حمایت 4) استحکام بخشی 5) توان بخشی و 6) بهبود، سازماندهی و بازآبادانی باشد.

ب) نوسازی

 نوسازی زمانی انجام می شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی و کارآیی آن شده است. نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می شود که در عین حفاظت بنا، مجموعه و یا فضای شهری کهن، سازمان فضایی مربوط را معاصر سازی نموده و امکان بازدهی بهینه آن را فراهم آورد. نوسازی هفت دسته از اقدامات را شامل می شود که عبارتند از : 1) تجدید حیات 2) انطباق، به روز کردن 3) تبدیل، دگرگونی 4) حفاظت 5) نوشدن 6) احیاء 7) تعمیر

 

ج) بازسازی

 بازسازی به معنای از نوساختن است. بازسازی زمانی صورت می گیرد که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد. فرسودگی کامل معمولاً براثر فرسودگی (نسبی یا کامل) فعالیت و کالبد توأمان صورت می پذیرد. این امر معمولاً برای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده (بنا، مجموعه، بافت) به کار می رود. امروزه معنای بازسازی ایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان فضایی جدید و موزونی است که بتواند گفت و گوی خلاق بین گذشته و آینده را نشان دهد. فرآیند بازسازی معمولاً با اقدامات زیر تعریف می شود :

1) تخریب 2) پاکسازی، آواربرداری 3) دوباره سازی.

 

این نوع مداخله ها از نظر تکنیک های برنامه ریزی می تواند از سه شیوه کلی تبعیت کند که عبارتند از :

 

 الف) شیوه مداخله مبتنی بر برنامه ریزی از بالا به پایین8 که این شیوه بیشتر فن سالار، سخت افزار محور، غیرمشارکتی، دولت مدار و آمرانه است. در این شیوه مردم تا قبل از مرحله اجرای طرح، هیچ محلی از اعراب ندارند و از اینرو منافع و حقوق آنها در اغلب طرح ها و برنامه ها مورد بی توجهی قرار می گیرد. عدم همراهی و مشارکت مردم و افزایش هزینه های طرح از نتایج روشن این شیوه می باشد.

 ب) شیوه مداخله مبتنی بر برنامه ریزی از پایین به بالا9 که این شیوه بر خلاف اولی، در تمامی مراحل مردم محور، دموکراتیک و شهروند مدار است. مردم در تمامی مراحل طرح حضوری پررنگ دارند و امکان پیگیری و دفاع از حقوق و منافع شان را پیدا می کنند. از این جهت مردم نیز به صورت داوطلبانه و مشارکت جویانه در تمام مراحل طرح اعم از برنامه ریزی تا اجرا همراهی می کنند.

 ج) شیوه مداخله مبتنی بر رویکرد تلفیقی، چنانچه از عنوان آن پیداست این رویکرد متفاوت با دو رویکرد قبلی است. البته در مبانی نکات مشترکی را با آنها دارد از جمله می توان به اجرای برنامه های مورد نظر دولت ها در رویکرد اول و شهروند مداری و انسان گرایی در رویکرد دوم اشاره کرد. در این رویکرد قبل از هر چیز نقش پررنگ نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی به عنوان واسط بین مردم و دولت مشاهده می شود که وجود این نهادها باعث تعدیل هزینه های اجتماعی قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی طرح ها و تسهیل در اجرای آن می گردد.

 

برخی چالش های مداخله در بافت فرسوده

الف) فرسودگی و مدیریت بافت

به دلیل ارتباط فعالیت و کالبد بافت و تأثیر این دو بر یکدیگر، فرسودگی هر یک از آنها می تواند به فرسودگی دیگری نیز منجر شود. به عبارت دیگر بافت فرسوده شهری را نمی توان صرفاً از دیدگاه کالبدی و فیزیکی تجزیه و تحلیل کرده و مسایل و مشکلاتش را تنها از این دیدگاه بررسی و برای آن صرفاً راه حل کالبدی ارائه کرد. درصورت پذیرش این فرض، مدیریت و نظام مدیریتی بافتهای فرسوده دارای ابعاد گسترده و همه جانبه ای خواهد بود. به نظر می رسد در حال حاضر عمده ترین چالش و مسأله مدیریت شهری در برخورد با بافت های فرسوده، کالبدی نگری به موضوع و موازی کاری در دستگاه های مختلف می باشد.

ب) حد مشارکتها در مدیریت بازسازی

مشارکت عمدۀ مالکین در بازسازی بافت های فرسوده از طریق ارائه زمین است و غالباً مالکین می توانند از ارزش اندک بنای فرسوده یا مخروبه برای به دست آوردن ارزش افزوده ناشی از بازسازی بافت، چشم پوشی نمایند. گروه سرمایه گذاران نیز با سرمایه گذاری در ساخت و ساز، می توانند از مهمترین عوامل بازسازی بافت های فرسوده باشند

 

نتیجه گیری

بافت های شهری و عناصر انسان ساخت فضاهای شهری، به مرور زمان دچار فرسودگی و تخریب می گردند و به همین دلیل پایدار نگهداشتن کالبدهای شهری نیازمند مداخلاتی در جهت اصلاح و بهسازی وضع موجود می باشند و این امر ضرورت مداخلات کالبدی در بافت را بیان می کند. از طرف دیگر شهرها محل شکل گیری فعالیتها و باز تعریف روابط متقابل انسانی می باشند و این بعد فعالیتی شهر است که به کالبد بی جان روح می بخشد. در ادبیات شهر سازی نگاه به ایجاد تغییر در بافت های فرسوده شهری، چه از بعد حفاظت و نگهداری و چه از بعد توسعه و تغییر کالبدی، سابقه دیرینه ای دارد و طرح ها و برنامه های متعددی در این رابطه اجرا گردیده است.

از آن جهت که اصلاح و بهبود شرایط مختلف در بافتهای فرسوده کاری بسیار دشوار و پیچیده است از اینرو می بایست در سطح جامعه آموزش و آگاهی های لازم به افراد داده شده تا بتوان با استفاده از مشارکت همه جانبه شهروندان و نیز برنامه ریزی های دقیق و اجرا و مهندسی صحیح در جهت رفع نیازهای متنوع ساکنان گامهای اساسی برداشت .

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش محیط زیست دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

برچسب ها : همایش ، همایش بین المللی ، محیط زیست ، معرفی همایش ، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا :مقاله ، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس ، گواهی نامه همایش ، چاپ مقالات ،نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست ایران ، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله

 

 

به گزارش مرکز همایش برگزاری همایش بین المللی محیط زیست نگرشي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه علي‌رغم حساسيت‌هاي اخير در زمينه محيط زيست نه تنها اثرات مخرب انساني كاهش نيافته بلكه مسايل حاد و دشواري مانند آلودگي شديد جو ، نازك شدن لايه ازن ، بروز پديده گلخانه‌اي و گرم شدن كره‌ زمين و اثرات متعدد ناشي از اين پديده‌ها مطرح شده‌است.

کلان شهر تهران نیز به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران در حدود 10 میلیون نفر را در خود جای داده که این امر خود منجر به گسترش و شدت فشارهای وارده بر محیط زیست و در نتیجه بروز انواع آلودگی های زیست محیطی، تخریب منابع و کاهش فضاهای طبیعی و در پی آن افزایش نیاز شهروندان تهرانی به محیط زیستی سالم و در نتیجه افزایش انتظارات آنان از مدیران و برنامه ریزان شهری در کلان شهر تهران شده است. به این ترتیب نقش مدیران و برنامه ریزان شهری شهر تهران تنها تعیین کاربری های اراضی و برنامه ریزی فضایی نخواهد بود، بلکه یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایفی که بر عهده آنان می باشد، برنامه ریزی شهری در جهت توسعه پایدار کلان شهر تهران می باشد.

لذا مطالعه و برنامه ریزی در جهت شناسایی، حذف یا کاهش آلودگی های زیست محیطی که گریبانگیر مردم و به عبارتی کلان شهر تهران می باشد و همچنین توجه به مسائل و ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی ها ، فعالیت ها و اقدامات توسعه در کلان شهر تهران ، می تواند گامی موثر در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم باشد. از این رو توجه به مطالعات زیست محیطی و به طور مشخص انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله امکان سنجی ، مکان یابی و قبل از اجرای پروژه های عمرانی در شهر تهران به عنوان یکی از موثرترین روشهای مدیریتی در کاهش اثرات زیست محیطی و ابزاری در راه رسیدن به توسعه پایدار شهری  به شمار   می رود.

 

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش محیط زیست دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

برچسب ها : همایش ، همایش بین المللی ،محیط زیست، معرفی همایش ، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا :مقاله ، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس ، گواهی نامه همایش ، چاپ مقالات ،نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست ایران ، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله

 


756
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

تماس با دبیرخانه

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات محیط زیست


Poster
اطلاع رسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

  کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر کنگره در پایگاه اینترنتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درج شده است.

WebgozarAmar
مرکز همایش