عضویت در خبرنامه کنگره محیط زیست

کمیته علمی:

دکتر مریم پازکی
دانشگاه تهران
 
 دکتر نادر مختارانی
 دانشگاه تربیت مدرس
 
 دکتر فاطمه طباطبایی یزدی
 دانشگاه فردوسی مشهد
 
 دکتر محمودرضا همامی
 دانشگاه صنعتی اصفهان
 
 دکتر نوراله میرغفاری
 دانشگاه صنعتی اصفهان
 
 دکتر فرهاد نژاد کورکی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر محمدحسین ایران نژاد پاریزی
 دانشگاه یزد
 
 دکتر مهرداد خانمحمدی 
 دانشگاه گیلان
 
دکتر روح اله میرزایی
دانشگاه کاشان
 
دکتر سید عباس پور هاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 
دکتر افشین آزادی فر
سازمان مدیریت پسماند
 
مهندس حدیث خنده رو
 
سازمان مدیریت پسماند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با دبیرخانه

02133699093-4

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات محیط زیست


Poster
اطلاع رسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

  کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر کنگره در پایگاه اینترنتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درج شده است.

WebgozarAmar
مرکز همایش